U bent hier

Nieuwsberichten

Foto van het coronavirus

COVID-19 laatste update 21 oktober

21 oktober, 2020

In dit nieuwsbericht vindt u de laatste updates over het coronavirus/COVID-19 die van belang zijn voor de huisartspraktijk. In het NHG-dossier Coronavirus vindt u adviezen die behulpzaam kunnen zijn in de dagelijkse praktijk van de huisarts. Voor vragen van het publiek verwijzen wij u naar Thuisarts.nl en het landelijke informatienummer 0800-1351.
Man met hand op borst

Nieuw: LTA Stabiele angina pectoris

21 oktober, 2020

Het doel van deze nieuwe Landelijke Transmurale Afspraak (LTA) is om de zorg voor patiënten met (vermoeden van) Stabiele angina pectoris (SAP) te verbeteren. De LTA beschrijft bij welke patiënten diagnostiek plaatsvindt om de diagnose AP te stellen of met voldoende zekerheid uit te sluiten. Daarnaast is het van belang om hoogrisicopatiënten te identificeren.

NHG-Wetenschapsprijs uitgereikt aan Vincent van Vugt

15 oktober, 2020

Dit jaar is, net even anders, alweer de derde NHG-Wetenschapsprijs uitgereikt. Huisarts Vincent van Vugt won de prijs met zijn artikel over ‘Vestibulaire revalidatie bij duizeligheid’. Van Vugt won ook de SBOH-academiseringsprijs voor beste aioto.

Thuisarts.nl ook bij psychische klachten

8 oktober, 2020

Vier op de tien Nederlanders krijgen ooit in zijn of haar leven te maken met een psychische aandoening. Op dat moment is betrouwbare informatie over goede zorg bij psychische klachten belangrijk. Daarom begint Akwa GGZ samen met Thuisarts.nl een campagne om de informatie over psychische klachten op Thuisarts.nl onder de aandacht te brengen. De campagne start zaterdag 10 oktober op de Landelijke Dag voor Psychische Gezondheid.

NHG richt zich op digitale nascholing

5 oktober, 2020

Het NHG richt zich vanaf 2021 volledig op digitale nascholing: e-learning programma’s (PIN’s) en instructiefilms. Dit digitale aanbod zal in de toekomst verder worden geïnnoveerd en uitgebreid. Uit de ledenenquête van 27 mei 2020 waarin onder andere is gevraagd naar specifieke nascholingsbehoeften, blijkt dat vooral de e-learning veel meerwaarde levert. De instructiefilms worden als het beste nascholingsproduct beoordeeld (cijfer 8) waarbij aangegeven wordt dat ze duidelijk, praktisch en altijd beschikbaar zijn.

Subsidieoproep : projectideeën complexe onderzoeksvragen huisartsgeneeskunde

2 oktober, 2020

ZonMw roept huisartsen en huisartsonderzoekers op om projectideeën in te dienen binnen de ronde ‘complexe onderzoeksvragen huisartsgeneeskunde’. Het gaat om complex onderzoek met forse methodologische uitdagingen.
Kind Centraal meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Vermoedens van kindermishandeling? Leer hoe u het kind erbij betrekt

2 oktober, 2020

Op 28 september is Kind Centraal gestart. Met zes challenges in zes weken kunnen professionals die werken met kinderen vaardigheden en bewustwording rondom het betrekken van kinderen verder verbeteren.

CVRM risicocalculator – nieuw in NHGDoc

1 oktober, 2020

Met de CVRM risicocalculator in NHGDoc berekent u eenvoudig het geschatte 10-jaarsrisico op sterfte aan hart- en vaatziekten van een patiënt. NHGDoc vult hierbij informatie over de risicofactoren al zoveel mogelijk automatisch in op basis van de meest recente metingen uit het patiëntdossier. Het is ook mogelijk om metingen handmatig in te voeren of te wijzigen.

Hechte huisartsenzorg in de wijk: handreiking voor lokale samenwerking

1 oktober, 2020

Hoe organiseer je lokaal en in de wijk de samenwerking tussen huisartsen(-organisaties), andere zorgaanbieders en gemeenten? En hoe leg je de verbinding tussen de wijk en de regio? Deze vragen staan centraal in de nieuwe Handreiking voor structurele samenwerking in de wijk van NHG, LHV en InEen. De handreiking sluit aan op de Bouwstenen voor structurele samenwerking in de regio, die begin dit jaar gepubliceerd zijn op hechtehuisartsenzorg.nl.

Uitwerking kerntaken: over de kern en grenzen van het huisartsenwerk

30 september, 2020

Op 21 januari 2019 zijn in Woudschoten de herijkte kernwaarden en kerntaken van de huisartsenzorg vastgesteld. Hiermee hebben huisartsen aangegeven wat de kern is van de huisartsenzorg en waar zij voor staan. Maar wat betekent dit nu voor huisartsen in de praktijk? Tegen welke dilemma’s lopen zij aan in de dagelijkse praktijk en hoe kunnen de herijkte kernwaarden en -taken helpen deze dilemma’s aan te pakken? Dat staat in de uitgewerkte kerntaken die vandaag zijn gepubliceerd.
Erik Scheppink

Eric Scheppink nieuw lid Raad van Bestuur NHG

28 september, 2020

Op 28 september 2020 is de heer drs. Eric Scheppink benoemd tot lid Raad van Bestuur van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). De benoeming gaat in per 1 oktober 2020 en vond plaats tijdens de Buitengewone Algemene Ledenvergadering (BALV) die online georganiseerd was. Met de komst van Eric is de topstructuur van het NHG weer op volle sterkte.

Thuisarts.nl uitgebreid: informatie over 20 oogaandoeningen

23 september, 2020

Thuisarts.nl is uitgebreid met twintig oogaandoeningen die in het ziekenhuis worden behandeld. Een deel van deze patiënteninformatie is gekoppeld aan medisch-specialistische richtlijnen in de Richtlijnendatabase, zoals de richtlijn Prematurenretinopathie over de oogafwijking bij te vroeg geboren baby’s en de richtlijn Diabetische retinopathie over schade aan de ogen bij diabetes.

NHG lanceert GPinfo.nl

23 september, 2020

Met gepaste trots lanceert het NHG vandaag GPinfo.nl, de Engelstalige versie van Thuisarts.nl. Het is een experiment (pilot) waarbij aan het einde van deze week ongeveer 35 medische en niet-medische onderwerpen worden aangeboden in het Engels. Het doel van deze pilot is vooral het opdoen van kennis en ervaring wat de impact is van het meertalig aanbieden van informatie die nu te vinden is op Thuisarts.nl.

Start griepcampagne en pneumokokkenvaccinatie

22 september, 2020

De jaarlijkse griepcampagne gaat weer van start. Dit jaar wordt de griepvaccinatie voor het eerst gecombineerd met de pneumokokkenvaccinatie voor de leeftijdsgroep 73 tot en met 79 jaar en hebben we te maken met de COVID-19 richtlijnen. Dit vraagt veel van de organisatie van de vaccinatiespreekuren.

NHG-Behandelrichtlijn Rosacea herzien

21 september, 2020

Rosacea is een chronische huidaandoening, meestal in het centrale deel van het gelaat, met erytheem, teleangiëctastieën en papulopustels. In de regel treedt de aandoening na het dertigste levensjaar op en verloopt het met remmissies en exacerbaties. Doorgaans zijn cosmetische bezwaren, klachten van branderige pijn en vragen over het beloop van de aandoening redenen om de huisarts te consulteren.