U bent hier

Nieuwsberichten

Tweede Kamer stemt voor testvoorrang voor zorgverleners

14 augustus, 2020

Tijdens een debat over corona op woensdag 12 augustus heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen om zorgverleners voorrang te geven bij het testen op corona en het verkrijgen van de uitslag van die testen. Het NHG is verheugd dat hiermee gehoor wordt gegeven aan onze oproep, in het belang van zorgverleners en patiënten.

Stoptober: campagne start 3 september

13 augustus, 2020

De voorbereidingen voor ‘Stoptober, 28 dagen niet roken in oktober!’ zijn begonnen: de landelijke campagne start op 3 september. Het Trimbos-instituut faciliteert de inzet van Stoptober via zorgprofessionals, om de campagne tijdig en adequaat bij patiënten onder de aandacht te kunnen brengen. Er is onder andere een gratis Stoptober-toolkit samengesteld. Als u deze nu bestelt, ontvangt u het pakket eind augustus.

Gezamenlijke oproep: bescherm de eerstelijnszorgverleners beter in coronatijd

10 augustus, 2020

Bij een nieuwe golf aan coronabesmettingen dienen huisartsen, wijkverpleegkundigen en thuiszorgmedewerkers te kunnen rekenen op voldoende beschermingsmiddelen. Ook moeten zorgverleners voorrang krijgen bij het testen en het krijgen van de testuitslagen. Ter bescherming van henzelf én al hun patiënten. Daar vragen het NHG en vijf andere verenigingen in de extramurale zorg politieke aandacht voor.
Foto van het coronavirus

COVID-19 laatste update 7 augustus

7 augustus, 2020

In dit nieuwsbericht vindt u de laatste updates over het coronavirus/COVID-19 die van belang zijn voor de huisartspraktijk. In het NHG-dossier Coronavirus vindt u adviezen die behulpzaam kunnen zijn in de dagelijkse praktijk van de huisarts. Voor vragen van het publiek verwijzen wij u naar Thuisarts.nl en het landelijke informatienummer 0800-1351.

Informatiestandaard ophalen medische gegevens uit huisartsdossier voor spoedzorg gereed

7 augustus, 2020

SEH-artsen, ambulanceverpleegkundigen en verpleegkundige centralisten kunnen de samenvatting van de patiënt uit het huisartsdossier opvragen. Dat maakte Nictiz deze week bekend. Met deze extra informatie kunnen zorgverleners de melding adequaat afhandelen en de juiste spoedzorg verlenen. De vernieuwde informatiestandaard Acute Zorg maakt dit mogelijk. Inhoudelijk is voor deze uitwisseling de NHG-richtlijn Gegevensuitwisseling huisarts – huisartsenpost - ambulancedienst – afdeling Spoedeisende Hulp uitgangspunt.
NHG-Standaard Astma bij volwassenen

NHG-Standaard Astma bij volwassenen herzien

22 juli, 2020

De NHG-Standaard Astma bij volwassenen is volledig herzien. Zo zijn de diagnostische criteria aangescherpt, wordt er aandacht besteed aan het voorkomen van overmatig SABA-gebruik en is het stappenplan geüpdatet.

Vergoeding herstelzorg COVID-19 nu via basispakket

21 juli, 2020

Alle patiënten die ziek zijn geworden van het coronavirus en die daarvan nog ernstige gezondheidsklachten ondervinden, krijgen op advies van het Zorginstituut per 18 juli 2020 recht op volledig vergoede herstelzorg uit het basispakket van de zorgverzekering. Dit geldt ook voor patiënten die thuis ziek waren en niet zijn ingestuurd naar een ziekenhuis.

Advies over patiëntenbrief COVID-19-behandelverzoek

16 juli, 2020

Sinds 14 juli circuleert een vooropgestelde brief ’COVID-19-behandelverzoek’, waarmee patiënten hun huisarts oproepen off-label behandelingen in te zetten mochten zij COVID-19 krijgen in de toekomst. In deze brief wordt onder andere behandeling met hydroxychloroquine, azitromycine met zink, en ivermectine voorgesteld en wordt de huisarts actief aangespoord om af te wijken van de huidige landelijke richtlijnen.

Veiligheid paracetamol staat niet ter discussie

10 juli, 2020

Het NRC heeft een artikel gepubliceerd over vervuiling van paracetamol met para-chlooraniline (PCA), een stof die mogelijk kankerverwekkend is.

Huisartsenorganisaties pleiten voor meer onderzoek naar digitale zorg

7 juli, 2020

In de aanloop naar het debat over de curatieve zorg hebben huisartsenorganisaties NHG, LHV en InEen in een brief aan de Tweede Kamer gevraagd om meer onderzoek te doen naar de effectiviteit van digitalisering in de huisartsenpraktijk. Ook is aandacht gevraagd voor een betere betrokkenheid van huisartsen bij (on)zinnige zorgtrajecten.

LESA aanvragen laboratoriumdiagnostiek geactualiseerd

6 juli, 2020

De LESA ‘Rationeel aanvragen van laboratoriumdiagnostiek’ is geactualiseerd. Drie hoofdstukken zijn herzien: Angina pectoris, Diarree en Urineweginfecties.

Vacature lid Raad van Bestuur

2 juli, 2020

Het NHG zoekt een lid Raad van Bestuur. Nadat de leden eind vorige maand instemden met een tweehoofdige Raad van Bestuur, is tijdens de Algemene Ledenvergadering op 29 juni een akkoord gegeven op de profielschets voor een lid Raad van Bestuur.

Terugblik Algemene Ledenvergadering

2 juli, 2020

Op maandag 29 juni 2020 vond de (online) Algemene Ledenvergadering (ALV) van het NHG plaats. De aanwezige leden verleenden decharge aan de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht voor het afgelopen verenigingsjaar. De profielschets lid Raad van Bestuur werd unaniem en ongewijzigd goedgekeurd.

TvPO: nieuw tijdschrift voor alle praktijkondersteuners en praktijkverpleegkundigen

2 juli, 2020

Een gloednieuw tijdschrift is verschenen: TvPO, Tijdschrift voor praktijkondersteuners en praktijkverpleegkundigen. Dit tijdschrift is een samensmelting van het tijdschrift TPO De Praktijk (gemaakt door NHG, V&VN PVK-POH en uitgeverij Bohn Stafleu van Loghum) en het vakblad De POH van de NVvPO.

Per 1 juli wettelijk recht op elektronische inzage

30 juni, 2020

Op 1 juli heeft de patiënt recht op elektronische inzage in het dossier dat elke zorgverlener van hen bijhoudt. Ook u als huisarts bent verplicht om (kosteloos) elektronische inzage en een elektronisch afschrift van het medisch dossier te geven aan patiënten die daar om vragen. De inzage in het eigen dossier is niet nieuw, het nieuwe is dat dit nu ook elektronisch mogelijk moet zijn. Hoe geeft u elektronische inzage, en hoe verhoudt dit zich met het programma OPEN?