U bent hier

COVID-webinar 2 juni 2022 over langdurige klachten na COVID-19

24 mei, 2022

Donderdagavond 2 juni van 20.00-21.00 uur organiseren de FMS en het NHG een webinar over langdurige klachten na COVID-19. Schrijf u gratis in en laat u inhoudelijk informeren.

Programma en onderwerpen

  • Diagnostiek bij patiënten met langdurige klachten 
    Welke onderzoeken zijn zinvol, en welke niet? Huisarts Fleur Otto licht toe wat belangrijke overwegingen zijn bij de diagnostiek en differentiaaldiagnose in de huisartsenpraktijk.
  • Multidisciplinaire behandeling in de eerste lijn
    Sommige patiënten hebben meerdere, samenhangende klachten. Hoe kan de behandeling van deze patiënten het beste worden aangepakt? Hoe kunnen de verschillende behandelaars de behandelingen optimaal op elkaar afstemmen? Fysiotherapeut Anne-Loes van der Valk bespreekt de samenwerking tussen behandelaars in de eerste lijn.
  • Multidisciplinair overleg: mogelijkheden en uitdagingen 
    Wanneer patiënten meerdere of complexe klachten hebben na COVID-19, kan overleg met meerdere specialisten en andere zorgverleners mogelijk voorkomen dat patiënten herhaaldelijk doorverwezen worden. Longarts Leon van den Toorn bespreekt de mogelijkheden en uitdagingen van het multidisciplinair overleg.

Aanmelden of terugkijken

Aanmelden kan via de website van de FMS. Bent u verhinderd? Kijk het webinar op een later moment terug. Na 2 juni staat het webinar bij de richtlijn in de Richtlijnendatabase (Let op: webinar is beschikbaar ná 2 juni 2022) 

Het webinar levert geen accreditatiepunten op.  

Richtlijn Langdurige klachten na COVID-19 en e-learning 

In maart 2022 is de multidisciplinaire richtlijn Langdurige klachten na COVID-19 verschenen op initiatief van de FMS, het NHG en Long Alliantie Nederland. De richtlijn geeft adviezen over de zorg voor patiënten die COVID-19 hebben doorgemaakt. Over deze richtlijn is ook een verdiepende e-learning beschikbaar. In dit webinar worden drie thema’s uit de richtlijn uitgelicht met specifieke ervaringen en uitdagingen uit de praktijk.