U bent hier

Nieuwsberichten

Herziene richtlijn palliatieve sedatie

30 juni, 2022

De Multidisciplinaire Richtlijn Palliatieve Sedatie is herzien. De nieuwe richtlijn is gebaseerd op de meest recente wetenschappelijke inzichten en ontwikkeld conform de wetenschappelijke methodologie. De herziening is tot stand gekomen op basis van een analyse van knelpunten die zorgprofessionals in de praktijk ervaren. Ook input van een grote groep patiënten en naasten is meegenomen en er is gebruik gemaakt van ethische en juridische expertise.

Het koesteren van de huisartsenzorg vraagt ook iets van óns

29 juni, 2022

De kwaliteit van zorg in Nederland is hoog, niet in het minst door de bijdrage van de huisartsenzorg. Een zorgstelsel zonder huisartsen valt in Nederland niet voor te stellen. En toch is dat waar de discussie de laatste tijd over gaat: zíjn er straks nog jonge mensen die huisarts willen worden? Houdt u het zelf nog vol? Is het nog leuk?

Gedeeltelijke herziening NHG-Standaard COVID-19

29 juni, 2022

De NHG-Standaard COVID-19 is gedeeltelijk herzien. In dit bericht staan alle wijzigingen op een rij.
overgang

Meer ruimte voor hormoontherapie in herziene NHG-Standaard De overgang

28 juni, 2022

In de herziene NHG-Standaard De overgang is meer plaats ingeruimd voor hormoontherapie. Er kan ook vaker gekozen worden voor transdermale toediening van oestrogenen. De werkgroep acht de risico’s bij een therapieduur < 5 jaar acceptabel als de vrouw ernstige hinder ondervindt door vasomotorische klachten.

NHG en UNH vragen minister om concrete steun

24 juni, 2022

De huisarts staat onder druk en vraagt terecht om aandacht. Het gaat om knelpunten waar we samen met anderen een oplossing voor moeten vinden. Maar we moeten ook zelf aan de slag! De huisartsenzorg kan verder verbeteren en moderniseren. De hoogste prioriteit verdienen het verbeteren van processen in de praktijk en het mogelijk maken van zelfmanagement bij de patiënt die dat kan en wil. Daarnaast moeten een aantal regelzaken de individuele praktijk uit en op regionaal niveau aangepakt worden. Digitale innovatie kan helpen om warme huisartsenzorg dichtbij huis te blijven garanderen.

Herziening NHG-Praktijkhandleiding BVO baarmoederhalskanker

23 juni, 2022

Vanaf 23 juni is de herziene NHG-Praktijkhandleiding Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker beschikbaar. Zorgprofessionals in de huisartsenpraktijk vinden in deze handleiding ondersteuning bij alle zaken rondom de praktische uitvoering van het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Ook wordt het vervolgtraject bij afwijkende uitslagen besproken en wordt ingegaan op de zelfafnameset (ZAS), HPV-vaccinatie en vragen die patiënten kunnen hebben omtrent HPV-besmetting.

Prijswinnaars NHG-Wetenschapsdag

22 juni, 2022

Tijdens de NHG-Wetenschapsdag die op 10 juni voor het eerst sinds 2 jaar weer live plaatsvond, zijn 4 prijzen uitgereikt: de NHG-Wetenschapsprijs 2022, de NHG-Proefschriftprijzen 2019/2020 en 2021 en de Jan van Es-prijs. Het doel van deze prijzen is om huisarts-wetenschappers te stimuleren en te eren.

Mondneusmaskers in de huisartsenzorg: adviezen blijven gehandhaafd

22 juni, 2022

Gezien de huidige stijgende prevalentie van COVID-19 in Nederland, blijven infectiepreventieve maatregelen in de huisartsenpraktijk onverminderd van belang. Hieronder vallen onder andere de basismaatregelen en het advies voor zorgverleners om preventief een mondneusmasker te dragen.

Nieuw op Thuisarts.nl: keuzekaarten om samen beslissen te stimuleren

20 juni, 2022

Welke methode past het beste bij uw patiënt die wil stoppen met roken? Welke opties zijn er als iemand misschien staar heeft? Om het gesprek over dit soort vragen te ondersteunen, ontwikkelt het NHG samen met medisch specialisten en patiëntenorganisaties keuzekaarten. De keuzekaarten geven een onafhankelijk overzicht van alle behandelingen en helpen patiënten en artsen om samen een weloverwogen keuze te maken voor de behandeling die het best past bij de patiënt. 49 keuzekaarten zijn vanaf nu beschikbaar op Thuisarts.nl.

Subsidieoproep ZonMw rond psychische huisartsenzorg

16 juni, 2022

ZonMw roept onderzoeks- en praktijkorganisaties op om een subsidieaanvraag in te dienen voor praktijkgericht onderzoek naar psychische zorg in de eerstelijn. Onderzoek moet zich richten op het verbeteren van de toegankelijkheid en organisatie van de ggz en om de omslag naar passende zorg te versterken in de eerstelijns psychische zorg.
behandelwensengesprek nieuwe NHG e-learning

Het behandelwensengesprek: nieuwe NHG E-learning

15 juni, 2022

Om goede en passende medische zorg te geven, is het belangrijk om tijdig te weten wat de patiënt belangrijk vindt in het leven en welke zorg daar wel of juist niet bij past. Een gesprek hierover voeren is voor zowel huisartsen als patiënten niet altijd even gemakkelijk of vanzelfsprekend.

NHG en LHV waarschuwen voor risico’s GVS-herberekening

9 juni, 2022

Huisartsen, specialisten en apothekers waarschuwen minister Kuipers (VWS) en de Tweede Kamer zoals eerder  in december 2020 voor grote en kritische risico’s in de geplande herberekening van het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS).  In een gezamenlijke brief richting het Kamerdebat over het geneesmiddelenbeleid van donderdag 9 juni 2022 zijn de zwaarwegende bezwaren en risico’s nogmaals geuit.

Huisartsen publiceren beter-niet-doen-lijst

1 juni, 2022

Na de medisch-specialisten en de verpleegkundigen hebben nu ook de huisartsen een beter-niet-doen-lijst opgesteld. Het doel van deze lijst is het terugdringen van niet-passende zorg in de huisartsenpraktijk. Onderzoekers van het Radboudumc hebben in samenwerking met het Nederlands Huisartsen Genootschap 385 aanbevelingen gevonden in de richtlijnen voor huisartsen die opriepen om iets niet te doen of terughoudend te zijn.
handleiding griepvaccins

Bestellen griep- en pneumokokkenvaccins vanaf 1 juni

31 mei, 2022

Vanaf 1 juni kunt u weer griep- en pneumokokkenvaccins bestellen via de site van de SNPG. De herziene NHG-Praktijkhandleidingen Griepvaccinatie en Pneumokokkenvaccinatie bieden u ondersteuning bij het selecteren van de doelgroepen en praktische handvatten bij de uitvoering van de vaccinaties.

Materialenpakket PUUR rookvrije ouders beschikbaar

25 mei, 2022

De landelijke campagne PUUR rookvrij is weer zichtbaar. Roken in de buurt van het kind is schadelijk voor de gezondheid. Dat geldt ook als men alleen buiten rookt. Om de bewustwording hierover te vergroten, is de PUUR rookvrij campagne dit jaar specifiek gericht op ouders met thuiswonende kinderen.