U bent hier

Nieuw: LTA Stabiele angina pectoris

21 oktober, 2020

Het doel van deze nieuwe Landelijke Transmurale Afspraak (LTA) is om de zorg voor patiënten met (vermoeden van) Stabiele angina pectoris (SAP) te verbeteren. De LTA beschrijft bij welke patiënten diagnostiek plaatsvindt om de diagnose AP te stellen of met voldoende zekerheid uit te sluiten. Daarnaast is het van belang om hoogrisicopatiënten te identificeren.

Het beleid is gericht op vermindering van de klachten van de patiënt, op verbetering van de inspanningstolerantie en op verbetering van de prognose door vermindering van het risico op cardiale sterfte.

Uitgangspunten

De LTA biedt een kader voor regionale transmurale afspraken tussen betrokken zorgprofessionals in de zorg voor patiënten met SAP. Uitgangspunten zijn de NHG-Standaard Stabiele angina pectoris (2019) en de richtlijn van de European Society of Cardiologie (ESC) over de diagnostiek en behandeling van chronische coronaire hartziekten (CCS;2019).

Samenwerking

De LTA SAP is opgesteld door een werkgroep van het NHG, de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) en Harteraad.

E-learning Stabiele angina pectoris

Door het volgen van de PIN krijgt u praktische handvatten bij het inschatten van de kans op angina pectoris. Ook leert u hoe u de gediagnosticeerde patiënt verder begeleidt. Het medicamenteuze beleid in de stabiele fase wordt behandeld en verder is er speciale aandacht voor genderspecifieke aspecten van pijn op de borst in het algemeen en angina pectoris in het bijzonder.
De losse PIN is voor één punt geaccrediteerd en verkrijgbaar in de webwinkel.

Patiënteninformatie Thuisarts.nl

Op Thuisarts.nl is heldere patiënteninformatie over angina pectoris beschikbaar. Om de begrijpelijkheid van het onderwerp te vergroten spreken we hier over ‘hartkramp’.