U bent hier

Opzetten en onderhouden van een kwaliteitssysteem

Laatste aanpassing. 23 februari, 2022

De term kwaliteitssysteem is de verzamelnaam voor alle afspraken die binnen en buiten de praktijk zijn gemaakt om op georganiseerde en zorgvuldige wijze te kunnen werken en verantwoorde zorg te kunnen verlenen.

Veel van de activiteiten zijn al geborgd in het vakmanschap en de deskundigheid van de huisarts, medewerker en eigenaar van de huisartsenvoorziening. Vooral bij risicovolle onderdelen van de zorg, de organisatie en voor het monitoren van kwaliteits-, beleids- en verbetermaatregelen is vaak behoefte aan ondersteuning. In onderstaand stappenplan vindt u informatie en beschikbare ondersteuning voor het opzetten en onderhouden van een kwaliteitssysteem in uw huisartsenpraktijk. We maken daarbij onderscheid in:

  1. Praktijkorganisatorische randvoorwaarden 
  2. Een goed georganiseerd primair proces
  3. Informatie verzamelen
  4. Verbeteren en evalueren
  5. Beheren en borgen

Nieuws

10 september, 2020
Een slim kwaliteitssysteem helpt zowel de huisarts als de patiënt verder. De zorg wordt er beter van én het levert tijdswinst en meer werkplezier op. Maar hoe pakt u dat aan? In een korte animatie...

2. Het primaire proces

Publicaties

Deze richtlijn beschrijft de gegevens die de huisarts als waarnemer op een centrale huisartsenpost (CHP) als professionele samenvatting te zien krijgt. Deze richtlijn beschrijft ook welke gegevens u als behandelend huisarts mag terugverwachten van een CHP.