U bent hier

NHG-Werkgroep Geschiedenis Huisartsgeneeskunde - nieuwe werkgroepleden gezocht

21 september, 2020

De NHG-Werkgroep Geschiedenis Huisartsgeneeskunde zoekt nieuwe leden. Als u als huisarts belangstelling heeft voor de geschiedenis van het vak, nodigen wij u van harte uit te reageren. 

Doelstelling

De werkgroep is in 2012 opgericht met als doel het bevorderen van historisch besef en kennis over de geschiedenis van de huisartsgeneeskunde en het vastleggen van de uitgangpunten en de geschiedenis van het vak.

Resultaten tot nu toe

Vanaf 2012 voerde de werkgroep een voor de beroepsgroep belangrijk project uit, dat resulteerde in een serie van tien artikelen in H&W. Op basis daarvan verscheen ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van het NHG het boek Geschiedenis van de huisartsgeneeskunde 1956-2016.
Een ander nuttig product was een handleiding voor het beheer van huisartsenarchieven - zie http://nhgonline.nl/mijlpalen/huisartsarchieven.

De toekomst

Ook in de toekomst wil de werkgroep aanspreek- en informatiepunt/klankbord voor de geschiedenis van de huisartsgeneeskunde blijven. Met activiteiten als het verzorgen van voordrachten, onder meer in de huisartsopleiding; publicaties over de geschiedenis van de huisartsgeneeskunde en hulp bij archivering.
Er wordt hierbij nauw samengewerkt met het Trefpunt Medische Geschiedenis te Urk.

Belangstelling?

Als u belangstelling heeft, wordt u vriendelijk verzocht contact op te nemen met Ron Helsloot, secretaris van de werkgroep, r.helsloot@kpnplanet.nl