U bent hier

Thuisarts.nl

Thuisarts.nl is een onafhankelijke publiekswebsite met betrouwbare en toegankelijke informatie over gezondheid en ziekte, gemaakt door huisartsen en medisch specialisten. De informatie is vanuit patiëntenperspectief en in eenvoudige taal (B1-niveau) geschreven en gemakkelijk toegankelijk. De site voldoet aan het waarmerk Drempelvrij voor mensen met een beperking.

Thuisarts.nl bevordert zelfregie, zelfzorg en persoonsgerichte zorg voor iedereen in Nederland. Thuisarts.nl is er voor alle patiënten, gezond of ziek. Maar ook is Thuisarts.nl bedoeld als ondersteuning van de voorlichting in de huisartsenpraktijk en bij de medisch specialist. Het ondersteunt de patiënt bij het nemen van zelfregie als het gaat om medische vragen voor, tijdens of na het consult en zorgt voor een betere voorbereiding voor contact met de (huis)arts. Tijdens het contact met de arts is er daardoor meer ruimte voor verdieping en verbinding.

Hoe is Thuisarts.nl ontstaan?

Bijna 10 jaar geleden ontstond Thuisarts.nl als online variant van de NHG-patiëntenbrieven  en patiëntenfolders. Het bezoekersaantal begon bescheiden, maar steeg snel en gestaag. In 2020 is Thuisarts 65 miljoen keer geraadpleegd. 

Oorspronkelijk is Thuisarts bedoeld als ondersteuning voor de huisarts bij het geven van de informatie aan de patiënt; voor, tijdens en na het consult bijvoorbeeld via de assistente tijdens een telefonisch advies, als voorbereiding voor de patiënt voor een consult, in de spreekkamer tijdens een consult of na een consult door informatie aan de patiënt mee te kunnen geven over hun aandoening, de behandeling en andere adviezen.

Waar staat Thuisarts.nl nu?

Inmiddels is Thuisarts.nl doorgegroeid naar gemiddeld ruim 5,5 miljoen bezoekers per maand en 65 miljoen bezoeken per jaar (2020). Uit onderzoek blijkt bovendien dat sinds de komst van Thuisarts.nl het aantal telefonische en kortdurende consulten bij de huisarts gedaald is met 12 procent. 

Tot 2018 was de informatie op Thuisarts.nl alleen gebaseerd op  NHG-richtlijnen. Inmiddels heeft Thuisarts.nl zich doorontwikkeld. De bezoekers van Thuisarts.nl kunnen nu ook informatie over behandelingen in het ziekenhuis op basis van richtlijnen van de Federatie Medisch Specialisten (FMS) en de Patiëntenfederatie Nederland (PFN) raadplegen. Daarnaast is er informatie over de meest voorkomende psychische aandoeningen in samenwerking met AKWA GGZ. 

Wist u dat?

  • Thuisarts.nl 1.250 onderwerpen en situaties bevat?
  • De informatie op Thuisarts.nl is gebaseerd op betrouwbare, wetenschappelijk onderbouwde kwaliteitsrichtlijnen?
  • Tweederde daarvan heeft betrekking op de eerste lijn, bijna 30% op de tweede lijn en andere specialistische informatie en 10% op de kwaliteitsrichtlijnen van de GGZ. 
  • Thuisarts.nl continu bezig is om nieuwe onderwerpen en situaties toe te voegen of ze volledig te actualiseren?
  • In 2020 187 onderwerpen situaties toegevoegd of geactualiseerd? En in de eerste helft van 2021 maar liefst 186?
  • Dat er ruim 200 video’s op Thuisarts.nl staan die moeilijke onderwerpen, in 2 tot 3 minuten makkelijk uitleggen?
  • Dat er bijna 60 anatomische tekeningen op Thuisarts.nl staan?


Bekijk de infographic voor de belangrijkste resultaten in de eerste helft van 2021.

Wij werken op dit moment hard aan de verdere toekomstbestendige doorontwikkeling van Thuisarts.nl.